You are here

Zidovi za zaštitu od poplava

Vodeni zidovi za zaštitu od poplava napravljeni od visoko kvalitetne gumirane PES tkanine. Zahvaljujući EPDM gumenom sastavu vodeni zid je visoko otporan na ozon i UV zrake, i predviđen mu je dug rok trajanja. Gumene vreće su opremljene ulaznim i izlaznim ventilima od nerđajućih materijala.
 
Klasičan sistem zaštite od poplava ne može da se poredi sa ovim sistemom vodenih zidova. Nove tehnologije i mogućnost brzog postavljanja vodenih zidova doprinela je smanjenju vremena koje je potrebno kako bi se zid postavio. Za postavljanje 100 metara dužine jednog zida od peska potrebno je 60 sati, dok se ovi zidovi postavljaju za samo 14 sati.
 
Napunjene vodom ove brane su u duhu zaštite životne sredine i nakon upotrebe lako se prazne i čiste, pakuju i skladište na odgovarajućem mestu. Ovo nije slučaj sa vrećama peska koje su nakon upotrebe natopljene vodom i čije je odlaganje moguće samo na odgovarajućim deponijama.
 
Vodeni zidovi su precizno konstruisani kao barijere za hitne slučajeve protiv rasta poplavnih voda. One zamenjuju konvencionalne vreće sa peskom, trajnije su, ekonomičnije i lake za rukovanje, što je od izuzetnog značaja u hitnim situacijama.
 
Primer vodenog zida dužine 5 metara koji može zameniti 300 vreća peska u odbrani od poplava.
 

 

Tipovi vodenih zidova:

Type A: Proizvoljno postavljanje duž rečnih tokova, održava tokove reka u skladu
 
Type B: Napravljen po dizajnu back to back, idealan za zaštitu prolaza, garaža, vazdušnih bunara
 
Type C: Maksimalna veličina vodenog zida, veoma prilagodljiv i izdržljiv u ekstremnim u uslovima
 
 
Primer montiranja vodenih zidova prilikom izlivanja poplavnih voda: