You are here

Gumeni rezervoari

Na ovom linku možete pogledati ceo katalog: Sava_HAZ-MAT_Katalog.PDF

 

Samostojeći rezervoari 

Napravljeni su od dvoslojnog, gumom obloženog materijala na bazi poliestera koji je visoko otporan na hemikalije i uljne derivate.
 
Gornji prsten koji je napunjen vazduhom se podiže kako se podiže nivo tečnosti u rezervoaru.Prsten je opremljen specijalnim ventilima za naduvavanje i izduvavanje kao i sigurnosnim ventilom.
 
 
Svi gumeni rezervoari su spakovani u vreće.
 
Rezervoari su lagani i kada su sklopljeni zauzimaju malu površinu.
 
Otporni su na temperaturne razlike i pravljeni da dugo traju.
 
Pogodni su za hitne intervencije, prikupljanje i skladištenje opasnih materija, za skladištenje tehničke vode ili vode za svrhu protivpožarne zaštite.

Cisterne za transport

Cisterne za transport su zatvorene cisterne koje se mogu koristiti za transport različitih tečnosti, uključujući vodu. Valjkastog su oblika i sadrže dva ili više gumena rezervoara, u zavisnosti od veličine cisterne. Rezervoar u sredini na vrhu namenjen je ventilaciji, dok se ostali rezervoari koriste za punjenje i pražnjenje cisterne.
 
 
 
Cisterne su napravljene od dvoslojnog materijala od gume i poliestera. Rezervoari otporni na hemikalije, mineralna ulja i industrijske vode i mogu se koristiti na temperaturama od -30°C do +90°C. Proizvode se u dve boje: zelenoj i bež. Takođe se prave i od odgovarajućih PVC materijala za transport i skladištenje pijaće vode.

Zatvoreni gumeni rezervoari

Zatvoreni rezervoari su pogodni za skladištenje rasličitih tečnosti uključujući i vodu. Napravljeni su u obliku jastuka i opremljeni sa dva ili više ventila, u zavisnosti od veličine rezervoara. Ventil postavljen na sredini rezervoara je namenjen za ventiliranje, dok su ostali ventili predviđeni za punjenje ili pražnjenje rezervoara.
 
 
Rezervari su napravljeni od dvoslojne gumirane tkanine od poliestera. Rezervoari su napravljeni tako da budu otporni na hemikalije, mineralna ulja, industrijsku vodu i mogu se koristiti u temeraturnom rasponu od -30°C to +90°C. Proizvode se u dve boje: zelena i bež.
 
Jedna od bitnih karakteristika zatvorenih rezervoara je da zauzamaju malo prostora kada su spakovani, imaju dug životni vek, i veoma laki za održavanje.
 
Dostupni su u različitim dimenzijama. Pored toga moguće je izraditi ih u dimenziji i obliku prema želji kupca.

Cisterne za pijaću vodu

Cisterne za pijaću vodu su valjkastog oblika i sadrže dva ili više zatvorenih gumenih rezervoara, u zavisnosti od veličine cisterne. Rezervoar u sredini na vrhu namenjen je ventilaciji, dok se ostali rezervoari koriste za punjenje i pražnjenje cisterne.
 
 
 
 
Cisterne su napravljene od čvrstog poliestera i PVC materijala. Unutrašnjost cisterne je u beloj boji, testirana na PVC i sertifikovana za skladištenje pijaće vode. Cisterne su vrlo otporne i mogu se koristiti na temperaturama od 30°C do +70°C.
 
Cisterne za pijaću vodu se proizvode u plavoj boji. Opremljene su sa četiri ručke za početno postavljanje.
 
Koriste se lako i brzo, i posebno su pogodne za intervencije prilikom prirodnih katastrofa ili za korišćenje u sušnim delovima gde postoji veća potreba za pijaćom vodom.

Mobilna jedinica za dekontaminaciju

Mobilna jedinica za dekontaminaciju je pogodna za preventivnu zaštitu od izlivanja hazardnih materija prilikom punjenja ili pražnjenja cisterni.Bitna karakteristika ove jedince je da je veoma lagana i zauzima malo prostora kada je u sklopljenom stanju. Zbog ove karakteristike zgodno je da se uvek preventivno drži u kamionu i korisiti prilikom pretakanja hazardnih materija.
 
 
Ova jedinica je napravljena od dvoslojne gumirane tkanine od poliestera, koja je otporna na hemikalije i mineralna ulja. Mobilna jedinica je u obliku tubusa koji se puni pod pritiskom od 0,3 bar. Na tubusu se nalazi sigurnosni ventil za punjenje i pražnjenje koji ne dozvoljava veci pritisak od 0,3 bar. Postavlja se u ispumpanom stanju na mesto gde treba da se pretoci hazardna materija. Zatim se tubus naduva uz pomoc kompresora ili nožne pumpe. Tubus je visine 20cm i na taj nacin sprecava izlivanje hazardnih materija.